T.C.
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1-İl Özel İdaresine ait Makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş servis dışı kalan araçlar ile ekipmanlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.
            2- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. Hariçtir.
3-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi ayrı ayrı yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
            4-İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
            5-İhalesi yapılacak servis dışı araçlar ekipmanlarına ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.
            6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,
            a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,
            b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
            c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,
            d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı  belgeler(Oda kaydı,Ticaret Sicil Gazetesi)
           e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
            f- Noter tasdikli imza sirküsü.
                7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
            8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
            9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
           
             İLAN OLUNUR.
SATIŞA ÇIKARILAN SERVİS DIŞI ARAÇLAR ve EKİPMALRI
S.
NO
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
PLAKASI
M.BEDELİ
( TL )
GEÇİCİ
TEMİNATI
İHALE TARİHİ
   SAATİ         
1
TAKSİ
RENAULT
1993
24 DH 262
5.000,00
150,00
22.11.2017
10.30
2
OTOBÜS
BMC
2006
24 EV 026
15.000,00
450,00
22.11.2017
10.35
3
GREYDER
MİTSUBİSHİ
1986
24 GR 86-03
50.000,00
1.500,00
22.11.2017
10.40
4
GREYDER
MİTSUBİSHİ
1986
24 GR 86-04
15.000,00
450,00
22.11.2017
10.45
5
CAT  938 F
YÜKLEYİCİ
-
24 YK 95-01
60.000,00
1.800,00
22.11.2017
10.50
6
KOMATSU
YÜKLEYİCİ
WA-320-3
24 YK 00-02
15.000,00
450,00
22.11.2017
10.55
7
KOMATSU
YÜKLEYİCİ
WA-320-3
24 YK 00-03
45.000,00
1.350,00
22.11.2017
11.00
8
CAT
DOZER
(Sadece Şasesi Satılık)
1986
24 DZ 86-09
10.000,00
300,00
22.11.2017
11.05
9
BİTELLİ
SİLİNDİR 
(Motor Blok Patlak Bozuk)
1994
24 SL 94-01
30.000,00
900,00
22.11.2017
11.10
10
KAR MAKİNASI
-
24 KR 00-02
100.000,00
3.000,00
22.11.2017
11.15
11
2500 LT
MAZOT TANKI (Kemaliye)
-
-
600,00
18.00
22.11.2017
11.20
12
2500 LT
MAZOT TANKI (Kemaliye)
-
-
600,00
18.00
22.11.2017
11.25
13
2500 LT
MAZOT TANKI (Erzincan)
-
-
600,00
18.00
22.11.2017
11.30
14
250 ADET
ESKİ LASTİK
-
-
5.000,00
150.00
22.11.2017
11.35